de Virtueel Museum Grimbergen


   
Virtueel Museum Grimbergen

Cultuur (Koninklijke Muziekmaatschappij "Sinte Cecilia" Strombeek-Bever), De Otters
 

 

Historiek

Op 3 oktober 1875 werd de fanfaremaatschappij van Strombeek gesticht door Pieter-Jozef Vleminck die tevens voorzitter werd.

In 1891 werd voor het eerst de functie van dirigent toegekend aan August Maes. De maatschappij kende een grote ontwikkeling maar in 1911 kwam het tot een splitsing van twee katholieke partijen, enerzijds de partij Otto de Mentock met als naam de Muziekmaatschappij Ste.-Cecilia, bijgenaamd "De Otters", die in 1951 de titel van Koninklijke Muziekmaatschappij ontvangt en anderzijds de partij De Vleminck met als naam Fanfare van Strombeek-Bever, in de volksmond "De Beren" genoemd, later wordt deze Koninklijke Fanfare.


De Fanfare voor de splitsing in 1911

Van toen af kreeg de muziekmaatschappij Ste. -Cecilia wind in de zeilen. Na de eerste wereldoorlog werd nog een poging ondernomen om de twee partijen te verzoenen maar tevergeefs. De toenmalige voorzitter was ontmoedigd en trad af. Louis Jonkers, de orkestmeester volgde hem op als voorzitter.
Onder zijn gunstige invloed bloeide de fanfare Ste.-Cecilia verder open. Voorzitter Jonkers diende in 1930 zijn ontslag in.


1875 Muziekmaatschappij Ste Cecilia 1925
Strombeek-Bever

Een nieuwe voorzitter was moeilijk te vinden tot de erevoorzitter Victor Soens deze rol wilde overnemen. Twee jaar later, 1932, overleed de heer V. Soens wat een groot verlies was voor de muziekmaatschappij.

De heer Haeck volgde deze op maar dit was om persoonlijke redenen van korte duur. In 1933 werd de muziekmaatschappij geleid door de heer Frans Houthuys, de maatschappij bloeide' weer open tot de heer Houthuys na 40 jaar overleed.

De gemeentelijke muziekschool kwam ook door zijn impuls tot stand. Op de honderd jarige viering waar hij helaas niet meer aanwezig was werd hij diep betreurd.

Leon Maes, de zoon van onze eerste dirigent Gust Maes, nam na de oorlog de dirigeerstok van zijn vader over. Hij was niet alleen een heel bekwaam leider, hij was ook een uitstekende komponist. Madat vader en zoon samen zowat driekwart eeuw van onze muziekmaatschappij hadden geleid, werd Leon in 1965 opgevolgd door Francois Schram, een alom gekend piano- en accordeonvirtuoos, iemand van bi j ons.

Hij zag zich echter, wegens gezondheidsredenen in 1973 genoodzaakt zijn funktie over te geven aan P. Van Regemoorter, die amper drie jaar later jammerlijk voor zijn deur verongelukte.

1975 was het jaar dat de heer Julien Dedoncker de fakkel overnam en tot op heden staan onze muzikanten onder zijn hoede en ijvert hij voor de verdere bloei van onze maatschappij.

En toen kwam Roger Moens eind 1976. Ook hij was een inwoner van Strombeek-Bever. Heel vlug bleek dat wij een goede keuze hadden gemaakt. Bovendien kende hij als leraar aan de muziekacademie, onze toen nog "fanfare" al tientallen jaren. Door zijn toedoen, werd deze fanfare omgevormd tot harmonie. Nu Roger Moens de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zet hij zich met nog meer ijver in dan vroeger, tot groot genoegen van muzikanten en bestuur.

Foto: Theo Blacquaert

Foto: Theo Blacquaert

Foto: Theo Blacquaert