Virtueel Museum Grimbergen

Cultuur - onderwijs
 


Grimbergen

Heet niet voor niks de “Parel van Brabant” !
De gemeente kan terugkijken op eeuwen geschiedenis en prat gaan op prachtige sites die getuigen van dat culturele en roemrijke verleden. Er zijn sporen van de Romeinen op de Borgtberg en te Strombeek-Bever. De Franken vestigden zich op de oevers van de Maalbeek, en de kasteelhoeve Poddegem en de driehoekvormige biestweiden zijn er nog stille getuigen van….
Norbert van Gennep stichtte naast de abdijen van Park en Averbode ook de abdij van Grimbergen en de witheren hadden een grote invloed doorheen de late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. De abdij is ook een museum en bibliotheek van talrijke kunstschatten en documenten die bij gelegenheid aan het grote publiek worden getoond.

Het versterkte Prinsenkasteel werd achteraf de zomerrresidentie van Prinsen, waaronder de Merode’s, die gedurende drie eeuwen nauw betrokken waren bij het bestuur van ons land tijdens de verscheidene overheersingen en bij de Belgische onafhankelijkheid.

Grimbergen was tot en met de oorlogen een agrarische gemeenschap , en de prachtige pachthoven, vele kastelen, de talrijke watermolens en mooie dorpsgezichten lokten in de 20ste eeuw talloze kunstenaars om dit alles te vereeuwigen. In die periode werd eerste verstedelijking voelbaar en nieuwe wijken vergrootten het centrum. Daarnaast kwam uiitbreiding door enkele bedrijvenparken en speelde het Zeekanaal Willeboek-Brussel een steeds grotere rol in het economisch leven.

In de Prinsenstraat kwam toen naast de gemeentelijke dorpsschool ook een Vrije Meisjesschool, en ook diverse wijkscholen zorgden voor kwalitatieve opvang en onderwijs , en was het lager onderwijs van de kinderen verzekerd. De aanwezigheid van goede middelbare scholen zoals de Grimbergse gemeenschapsschool aan de Brusselsesteenweg, de Vilvoordse scholen en instituten, Maria-Assumpta en later ook het Ruusbroeckcoilege te Laken en ook in het verdere Kapelle-op-den-Bos stonden borg voor continuďteit.
In aansluitende links vind u , thematisch gerangschikt, meer over onze cultuur en onderwijs .

SD

   
4.0 Cultuurcentrum Strombeek-Grimbergen
   

4.1

Bibliotheken
   

4.2

Mira (de Volkssterrenwacht van Grimbergen)

   
4.3 Musea (zowel openbaar als privé)
   
4.3.1 MOT (Museum Oudere Technieken)
4.3.2 Abdijbiermuseum
4.3.3 Computermuseum Bull
   
4.4 Onderwijs
   
4.4.1 Academie voor muziek, woord en dans
4.4.2 Gemeentelijke jongensschool (Grimbergen)
   
4.5 Fanfare, harmonie en muziekgroepen
   
4.5.1 Koninklijke Muziekvereniging 'De Cecilianen'
4.5.2 Vlaamse Oud Strijders Beigem
4.5.3 Koninklijke Fanfare 'De Eendracht'
4.5.4 Koninklijke Fanfare 'De Moedige Vrienden'
4.5.5 Koninklijke Fanfare 'De Rochusvrienden'
4.5.6 Koninklijke Fanfare 'De Rumolduszonen'
4.5.7 Koninklijke Harmonie 'Sint Cecilia' Humbeek
4.5.8 Koninklijke Fanfare 'De Ware Vrienden'
4.5.9 Orkest "Feniksorkest"
4.5.10 Koninklijke Muziekmaatschappij 'Sinte Cecilea'
De Otters
   
4.6 Sport
   
4.7 Toneelgroepen
   
4.7.1 Hand in Hand
4.7.2

De Vliegende Ster

   
4.8 Culturele Verenigingen
4.8.1 Vlaamse Vriendenkring
   
4.9 Rock en Folk in Grimbergen
   
4.9.1 Sjeenee
4.9.2 Tattoo
4.9.3 De Grimlach, Goevolk en Mamoet
4.9.4 De Grimmerin
4.9.5 't Webbeke
4.9.6 Eigen Thuis