Virtueel Museum Grimbergen

Pastorie te Humbeek
 


De Pastorie te Humbeek

De eerste vaste pastorie werd gebouwd door pastoor Van der Biest, op het einde van de vijftiende eeuw, zoals we lezen in een oud kalenderboek van 1626. Hij had de pastorie begiftigd met 3 bunder en 59 roede grond en liet ze bij testament aan de pastoors van Humbeek over. De enige voorwaarde was: jaarlijks 20 stuiver storten voor het lezen van zijn jaarmis.

Pastoor Van Heuvele herstelde de pastorie in 1598. Daarvoor verkocht hij 3 dagwant land van de kapelanie van de H Maagd, gesticht door DaniŽl van Boechout op 11 oktober 1302. De pastoor beweerde dat hij daartoe de toestemming had gekregen van aardsbisschop Hauchinus. In 1606 vond de H. Isaak Ab. Audewater, bij zijn aankomst te Humbeek, de pastorie ingenomen door de koster die er les gaf aan de kinderen.

Vooraleer de vaart gegraven werd, had de pastorie de novale tienden van ongeveer 4 bunder grond. Na veel procederen van 1515 tot 1608 werd beslist dat de pastorie moest vergoed worden met de som van 300 rijksdaalders. Met de toestemming van de aartsbisschop werd die som besteed en <<geemployeerd aan den nieuwe bouw westwaerts het <<Curenhuys>>. Het <<Curegoed>> werd in 1676 nogmaals vergroot door pastoor Meganck.

In 1742 vond pastoor Henmans (tevens pastoor-deken van Mechelen) de pastorie zo bouwvallig, dat hij een kamer moest huren in het dorp. Hij deed een aanvraag bij de Raad van Brabant om de tiende-heffers te doen betalen. Het antwoord was dat hij moest bouwen, doch dat hij een lening van 3.000 gulden tegen een minimum percent mocht aangaan bij de tiende-heffers. De nieuwe pastorie werd gebouwd in 1745 en kostte 7.280 gulden, 14 stuver en 2 oorden: daarin waren begrepen: de beplantingen van de tuin, de waterput en de schuur.

De erfgenamen van zijn voorganger gaven 550 gulden terug van de reeds geÔnde tienden. In 1768 kon pastoor Henmans nog 1.615 gulden afbetalen, en zijn opvolger, De Wannemaecker, betaalde tussen 1769 en 1778, nog 1.385 gulden.
Het bouwen van het washuis in 1845 kostte 1.125 fr. En in 1848 werden stal en remise gezet voor de prijs van 2.600 fr. In 1871 werd een nieuwe muur om de pastorie gebouwd en in 1897 deed het Bestuur van de Provincie Brabant herstellingswerken aan de pastorie uitvoeren voor 1.025 fr. Grote herstellings- en vernieuwingswerken in 1964 hebben aan de pastorie een modern uitzicht gegeven.

Originele tekst H.Spinnael (Lic. Filos )
 


Pastorie Humbeek voor 1964
©
H. Spinnael

Pastorie Humbeek na 1964
© Stany Moortgat

Pastorie Humbeek 2013
© Stany Moortgat