Virtueel Museum Grimbergen

Parochiekerk Sint-Cornelius (Grimbergen)
 


Parochiekerk Sint-Cornelius te Grimbergen.

Het "Molenveld" is een recent gehucht met een eigen parochiekerk, gelegen in het zuidoosten van de gemeente Grimbergen, aan de grens met Vilvoorde. De naam is afgeleid van de toponiemen Klein en Groot Molenveld, respectievelijk ten noorden en zuiden van de Vilvoordsesteenweg.
Het Groot Molenveld refereert naar een verdwenen watermolen, die omstreeks 1300 door de abdij van Grimbergen werd gebouwd, en vermoedelijk gelegen was aan de kruising van de Oude Schapenbaan en de Tangebeek.
De molen van het Klein Molenveld stond aan de voet van de Borgtberg.

Het gebied bleef heel lang vrij onbebouwd, tot het midden van de 20ste eeuw, in de periode 1951-1971, de beide molenvelden werden verkaveld. Er is een structureel onderscheid tussen het noordelijk en zuidelijk deel, gescheiden door de Vilvoordsesteenweg die het gebied van west naar oost doorsnijdt.
De kerk Groot Molenveld werd volgens een planmatige aanleg door landmeter P. Bouzin-Willème van Strombeek getekend, waarbij centraal een kerk en pastorie werden voorzien.

In functie van de daaropvolgende bebouwing werd het gebied op 1 december 1960 erkend als parochie, gevolgd in 1961 door de oprichting van een kerk en pastorie aan de Tangedallaan. De noodkerk, die uit Melsbroek was overgebracht, werd tot op heden behouden (zie Tangedallaan). De nieuw ontworpen pastorie naast de kerk is getekend door architect G. Van Campenhout (Vilvoorde) en werd in 1970 door architect Buelens verbouwd tot parochiezaal.

In 1964 werd door de zusters van de Heilige Jozef van Calasanz van Vorselaar een kleuterschooltje opgericht aan de Vijverstraat, maar wordt heden niet meer gebruikt.
De bebouwing bestaat uit gekoppelde bel-etagewoningen uit het derde kwart van de 20ste eeuw.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteur: Van Damme, Marjolijn