Virtueel Museum Grimbergen

Heilig Hart (Grimbergen-Verbrande-Brug)
 


Heilig Hart (Grimbergen-Verbrande-Brug)

Vrijstaande Neogotische kerk van 1887, naar ontwerp van provinciaal architect G. Hansotte.
De oprichting van de Heilig Hartparochie (in 1873) was een gevolg van de industrialisering langs het kanaal. Toen ook startte men met de bouw van de huidige pastorie (nr. 167). Op het aangrenzende perceel, toen pastorietuin en achteraan kerkhof, werd in 1887 een nieuwe kerk gebouwd naar ontwerp van dezelfde architect, met omringend grasplein.
In 1923 zijn herstellingswerken uitgevoerd aan onder meer de toren die tijdens de oorlog was vernield. De laatste restauratiecampagne startte in 1986 en werd beŽindigd in 1998.
Aan de straatzijde staat een kunststenen Heilig Hartbeeld op bakstenen sokkel, met afgeschuinde simili hoekstenen en dito opschrift: "H. HART BESCHERM ONS PAROCHIE" Alsook een recent monument dat de naam "Kerkanker" kreeg, naar aanleiding van het Jubileumjaar 2000, ontworpen en gerealiseerd door P. Thielemans en John Ullrick.

Het gebouw is een noordwest georiŽnteerde longitudinale kruiskerk met basilicale opstand. De plattegrond ontvouwt een gedeeltelijk ingebouwde zuidoosttoren, een driebeukig schip van vier traveeŽn, een uitspringend vlak afgesloten transept van ťťn travee en een koor van drie rechte traveeŽn met driezijdige sluiting. Het koor wordt aan weerszijden geflankeerd door sacristieŽn.
Het geheel is opgetrokken uit baksteen, met schaarse verwerking van witte natuursteen voor onder meer de neogotische traceringen, portaalomlijsting, kordons en afzaten; onder leien zadel- en lessenaarsdaken.

Vierkante zuidoosttoren van vier geledingen, gevat tussen versneden hoeksteunberen onder achtzijdige, ingesnoerde leien naaldspits met bekronend ijzeren kruis. Rechthoekige poort met lateiconsoles in spitsbogige geprofileerde omlijsting van natuursteen, aan weerzijden geflankeerd door een Korinthische zuil. Boogveld met natuurstenen reliŽf van Christus Zaligmaker in mandorla omringd door de symbolen van de vier evangelisten.
Ter hoogte van de tweede geleding neogotische spitsboogvenster onder druiplijst op gestrekte uiteinden, de bovenste geleding wordt gemarkeerd door spitsbogige galmgaten op een omlopende waterlijst. Basilicale opstand waarbij de zijbeuken, het transept en de sacristieŽn even hoog zijn. Gevels geleed door versneden steunberen en verlicht door spitsboogvensters met neogotische tracering in de zijbeuken, lancetvensters in het koor en kleine driezijdige bovenlichten in het schip.

Bepleisterd en beschilderd interieur met tweeledige opstand in de middenbeuk en drieledig in het koor. Geprofileerde spitsboogarcade op ronde zuilen met acanthusbladkapitelen op achtkantige sokkels. Bovenlicht opgevat als ten dele blinde spitsboogvensters waarvan enkel het bovenste deel werd geopend. Geprofileerde kruisribgewelven en gordelbogen op kraagstenen ondersteund door halfzuiltjes met acantusbladkapiteel.

Meubilair: neogotisch hoofdaltaar met onder meer Calvarie uit de 19de eeuw, gepolychromeerd stenen retabelaltaar; neogotisch zijaltaar toegewijd aan Sint-Jozef, 19de eeuw, houten retabelaltaar; neogotisch zijaltaar toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, begin 20ste eeuw uit hout. Neogotische biechtstoel, 19de eeuw, hout. Doopvont, midden 20ste eeuw, blauwe hardsteen, opschrift: "d.d. M.V. Roosbroeck" en "1873-1948".
Aangepast orgel, oudste gedeelte dateert van 1836.
Drie gebrandschilderd glas-in-loodramen in het koor, 1887-1889; gebrandschilderde glas-in-loodraam in de zuidelijke transeptarm, 1926.
Grafmonument van het echtpaar d' Elzius de Peissant-Robuyns afkomstig van de kerk van Laken, eerste kwart 19de eeuw, blauwe hardsteen.


Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteur: Van Damme, Marjolijn
 


Kerk Heilig Hart & brug