Virtueel Museum Grimbergen

Windmolen (Beigem)
 


Aan de Neerkenweg, een veldweg tussen de Meerstraat en de Molenbaan (thans in de tuin van de Meerstraat 129), liggen nog vier teerlingen van de enige graanwindmolen die Beigem ooit rijk was. Deze standaardmolen op open voet werd voor het eerst in de 14de eeuw vermeld. In de 17de en 18de eeuw zien we hem afgebeeld ten zuiden van de Molenbaan (zie Kaartboek van de gemeente, circa 1690, Kaartboek van de abdij, 1699 en Ferrariskaart, 1771-1778) en in de 19de eeuw ten noorden van de Molenbaan (zie Atlas der voetwegen, 1845 en Poppkaart, circa 1860).

De molen komt niet voor op het Primitief kadasterplan van 1821. Hij werd kort nadien herbouwd. In 1914, bij het binnenvallen van de Duitsers, brandde de molen af. De verdwijning werd pas in 1938 kadastraal geregistreerd.

Enkel de vier teerlingen van Grimbergse kalkzandsteen en de molenberg zijn overgebleven en zijn opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Ook een halve molensteen getuigt nog van zijn bestaan.
Het verdwenen molenhuis annex brandewijnstokerij was ongeveer ter hoogte van Meerstraat 121 gesitueerd.Maarten Osstyn, Denis van Cronenburg & Lieven Denewet


 


Windmolen te Beigem

Windmolen te Beigem