Virtueel Museum Grimbergen

Oyenbrugmolen (Grimbergen)
 


De Oyenbrugmolen historisch erfgoed

Erf Oyenbrugmolen

In de vroege middeleeuwen zijn de Berthouts heer en meester in Grimbergen en de verre omgeving. In de Grimbergse oorlog tegen de Graaf van Leuven worden de heren van Grimbergen gesteund door hun bondgenoten van hoge adel. Allicht streden toen de ridders van het kasteel van Oyenbrugge aan de zijde van hun heer.

Reeds in de 14de eeuw was er sprake van een watermolen in de heerlijkheid van Oyenbrugge. Nabij het kasteel aan de Heymbeek, nu de Maalbeek, stond een middeleeuwse molen. Vandaag staat er nog een bakhuis dat gebouwd werd op de resten van dit oude molentje.

De demografische en technologische evolutie in de 16de eeuw maakte een molen met een groter vermogen noodzakelijk en mogelijk. De Maalbeek werd daarom hogerop in de vallei gedwongen waardoor een groter verval bekomen werd. Aan de nieuwe oever werd de nieuwe, grotere molen gebouwd. Vanaf dan kon een middenslagrad de maalstoel met drie steenkoppels aandrijven. In een continue zoektocht naar het optimale maalvermogen volgden daarna gedurende drie eeuwen nieuwe raderen elkaar op.

Kasteel van Oyenbrug

Het kasteel en de molen van Oyenbrugge. Kaartboek abdij Grimbergen

In 1899 kreeg molenaar Emiel Timmermans van de bestendige deputatie van de provincie Brabant de toelating om het waterrad te verwijderen en zijn molen uit te rusten met een inwendige turbine. Ook deze aanpassing was het gevolg van economische veranderingen tijdens de industriŽle revolutie. Door de concurrentie met stoommachines en weldra met motoren op fossiele brandstoffen moest immers gezocht worden naar efficiŽntere energieomvormers. De molen werd dus grondig verbouwd en de maalstoel volledig vernieuwd.

 


Oyenbrugmolen nu

 

Oyenbrugmolen kaart
 


Opendeurdag Oyenbrugmolen 2012

 

Bron: Ring TV