Virtueel Museum Grimbergen

De Groenpoort (Grimbergen)
 


De Groenpoort
Kerkplein nr 5, Grimbergen

Huis "In de Groenpoort" en "De Roos" (Lagesteenweg nrs. 1-3) vormden in oorsprong één geheel op L-vormige plattegrond, heden opgesplitst in drie eigendommen.
Het pand stond bekend als "De Roos" en wordt reeds in 1446 vermeld.
Opgenomen als monument in het beschermde dorpsgezicht "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij M.B. van 17 februari 1997.

Kalkzandstenen volume van zes traveeën en twee bouwlagen onder een vernieuwd pannen zadeldak, nok parallel aan de straat, gevat tussen trapgevels (heden 7 treden + topstuk), mogelijk opklimmend tot de eerste helft van de 16de eeuw.

Lijstgevel met gewijzigde ordonnantie op het gelijkvloers, afgelijnd door een kalkzandstenen kwarthol geprofileerde daklijst waarboven een houten kroonlijst op modillons.
Voormalige kruisvensters met behouden negblokomlijsting, op de begane grond beluikt en op de verdieping met wigvormig ontlastingssysteem.
In het tweede kwart van de 20ste eeuw werd een neotraditionele pui en korfboogdeur met imposten, sluitsteen en druiplijst bekroond door een op gelijkaardige wijze uitgewerkt oculus toegevoegd. Deze laatste werd gekopieerd op het originele, zoals weergegeven door Sanderus in 1656 en 1726 en geschilderd door Wilmet circa 1920.

Ter hoogte van Kerkplein nr. 5 aangebouwde kalkzandstenen dwarsvleugel van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak nok haaks op de straat, met een trapgevel van 8 treden en een topstuk.
Bewaarde gevelordonnantie op de verdieping: twee kloosterkozijnen met weggebroken tussendorpel en twee vierkante zoldervenstertjes in de kopgevel en een gaaf bewaard, maar dichtgemetseld kruisvenster in de enige vrijstaande zijgevel.
Verscheidene sterk aangepaste kalkzandstenen aanbouwsels ter hoogte van Lagesteenweg nr. 1-3. Inwendig bleef de originele dragende structuur met moer- en kinderbalken, de kapconstructie, alsook een fraaie 17de-eeuwse balustertrap bewaard.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteur: Van Damme, Marjolijn
 foto: Tijl Vereenooke


foto: Wim Pas