Virtueel Museum Grimbergen

Abten Grimbergen (van Merchtem, Jo(h)annes)
 

 

Jo(h)annes van Merchtem  († 1199)

Zesde abt van Grimbergen

Het einde van de XIIde eeuw blijkt een duistere periode te zijn omtrent de abten van Grimbergen. Sanderus heeft het over twee abten met de naam Jo(h)annes maar ze worden later door a Spira zelfs niet vermeld. De eerste wordt in de necrologie op 28 februari herdacht.

De tweede, Joannes van Merchtem, op 30 december, en dit is ook in de necrologie van Dielegem en Ninove terug te vinden. ( Hugo Annales, 1) Hij zou de abdij bestuurd hebben van 1297 tot 1299.

Er zijn twee oorkonden die abt Joannes aanhalen: de eerste uit 1297 vermeldt een gift vanwege David van Hobosch ( gehucht van Merchtem) bestaande uit acht bunder land en twee schoven van een tiende. Dit is ook de eerste vermelding van ‘tiendenverhandelingen’ in Merchtem. (cfr. J. Verbesselt, “Het Parochiewezen”, cc ,X, pg 142) In de tweede oorkonde uit 1199 de gift vanwege Hendrik van Merchtem, bestaande uit zeven bunders allodiaal goed.

Abt Joannes overleed te Grimbergen op 30 december 1199.