Virtueel Museum Grimbergen

Abten Grimbergen (Van Den Hove, Jan)
 

 

Jan van den Hove, geboortedatum niet gekend

Was abt van Grimbergen in 1390. Uit een akte : op 18 janurari 1390 ruilde hij een woonhuis, gelegen in de Bergstraat te Brussel, om met een ander, gelegen in de Stormstraat, eigendom van Laureys van Bouchout.

Hij moet ziek geweest zijn want hij vroeg aan Johannes, de abt van Prémontré (Fr.) om zijn ontslag. Deze zond zijn prior Franciscus Kerne op 1 mei 1393 naar Grimbergen om met de abten Eustachius van Dielegem (Jette) en Johannes Millius van Ninove inlichtingen in te winnen. Eventueel om een nieuwe abt te kiezen. Prior Kerne voerde, onder “bedreiging van Kerkelijke straffen” zijn opdracht uit. Abt Jan van den Hove bleef in functie.

Volgens een akte van 20 februari 1396 verhandelde abt Van den Hove met Jan Erenbouts een herenhuis te Mechelen, dat voor 8 pond en 10 schellingen werd verkocht. ( refugiehuis?) De ligging ervan staat op de rand beschreven : ‘staande bii de Grau-Susters te Groenendal’.

In de necrologie van Grimbergen wordt abt Van den Hove op 14 september als quondam abbas herdacht. Achteraf is hier de datum 1392 bijgeschreven maar dit komt niet overeen met het hier bovenstaande. De abt werd in het kapittel begraven. Zijn sarcofaag is er net als die van andere abten eruit verwijderd om achteraf “ de studie van de gebeurtenissen uit het verleden ten spijt” voorgoed te verdwijnen.

Nvdr: Alles wijst erop dat men de man, omwille van bepaalde handelingen, zo snel mogelijk wou vergeten.

(SD)