Virtueel Museum Grimbergen

Abten Grimbergen (Hiėronymus Hoppenbrouwers)
 

 

Abt Hieronymus, Ludovicus Hoppenbrouwers


Ludovicus Hoppenbrouwers werd op 12 maart 1860 in Achterbroek (Kalmthout) geboren. Op 2 september 1879 trad hij toe tot de abdij van Grimbergen en werd op 30 september 1879 ingekleed door prelaat Van Put. Hij ontving de kloosternaam Hiėronymus.

Zijn professie vond plaats op 19 augustus 1881, werd diaken gewijd op 20 december 1884 en de priesterwijding vond plaats op 21 maart 1885. Kort nadien werd Hiėronymus benoemd tot circator en novicenmeester benoemd en in 1887 supprior. Na de abtskeuze van prelaat Lahaise werd hij de nieuwe prior in 1897. Bovendien werd hem de taak van broedermeester toevertrouwd.

In 10 februari 1916 werd hij, in opvolging van prelaat Lahaise, tot nieuwe abt gekozen en ontving de abtszegening door Kardinaal Mercier op 21 maart 1916.

Als wapenspreuk koos hij de leuze: “Ora et Labora”.

Onder het abbatiaat van Prelaat Hoppenbrouwers werd het 800-jarig bestaan van de abdij gevierd in 1928.

Prelaat Hoppenbrouwers overleed op 27 december 1941, tijdens de tweede Wereldoorlog op de leeftijd van 81 jaar.