Virtueel Museum Grimbergen

Abten Grimbergen (Van Eeckhout, Augustinus)
 

 

Augustinus Van Eeckhout abt van 1716 - 1747
° Brussel, 3 september 1670  † 4 april 1747

Als kloosterling van de Grimbergse abdij maakte hij op kerstdag van 1700 de plechtige inwijding van de nieuwe abdijkerk mee. Prelaat Herman De Munck was toen abt . (overleed in 1712)

Uiteindelijk werd Augustinus Van Eeckhout op 3 maart 1716 tot abt gekozen en zou de belangrijkste prelaat worden van de Grimbergse abdijgeschiedenis.

Hij was, zoals zijn voorgangers, lid van de Staten van Brabant, afgevaardigde in de Raad van State, en op religieus vlak Vicaris van de Abt-generaal voor de Norbertijner abdijen in Brabant en Friesland. In 1728, ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de abdij, liet hij grootse feestelijkheden organiseren.

In die periode bezochten meerdere gezagsdragers de abij. In het dagboek van deze illustere abt lezen we dat ondermeer Pauselijk nuntius Olivarus, neef van Paus Clemens XI en de Oostenrijkse aartshertogin Maria-Elisabeth, landvoorgdes op 3 juli 1728 in Grimbergen waren ! Ook de dochter van de Engelse koning die gehuwd was met Willem IV Karel, Prins van Oranje. en op 21 november 1737 de prins zelf, die door erfenis ook prins en heer van Grimbergen was, in het kasteel kwam vertoeven.

In die tijd vielen de Franse troepen van Zonnekoning Lodewijk XIV de Nederlanden binnen en bezetten zelfs de abdij gedurende een drie jaren. Maar intussen bouwde abt Van Eeckhout verder aan de oostervleugel om er gastenkamers, de kapittelzaal en een kapel in te richten. Inmiddels zorgde hij ervoor dat de pastorieën van Meise en Ramsdonk de kerken van Strombeek en Grimbergen, die onder zijn bevoegdheid lagen, en ook het Refugiehuis te Brussel ( aan de Warande) in orde werden gesteld.

De abdij kende toen ook een bijna ongekende luister naar buiten toe. Abt Van Eeckhout werd opgevolgd door de 69-jarige Franciscus Casens, die ondanks de oorlogen in de omgeving erin slaagde een orgel aan te kopen en de kerk van Nieuwenrode te bouwen….

G.v.B
 


Abt Augustinus Van Eeckhout