Virtueel Museum Grimbergen

Onderwijs (Gemeentelijke basisschool Borgt)
 


Gemeentelijke basisschool Borgt
Jean Deschampsstraat, 21, Grimbergen-Borgt

De bouwgeschiedenis is te lezen bij rubriek 7.6.0.2

Daar er in Borgt enkel een school voor kinderen vanaf 6 jaar bestond, was er grote nood aan een kleuteronderwijs. Onder impuls van Mevr. Debbaudt-Poelman en pastoor Stoops werd dan ook in 1906 een klooster en bewaarschool gesticht.
Hélène Poelman (1848-1917) was gehuwd met Gustaaf Debbaudt (1845-1913) en bewoonde sinds 1883 het Borgtkasteel.
Op 30 juni 1905 kochten zij een stuk grond in de huidige Jean Deschampsstraat van de heer Roger Armand Helman de Grimberghe. De school en het klooster werden ontworpen en uitgevoerd door de gebroeders Doms. Het onderwijs werd verzorgd door de zusters van de Heilige Jozef van Calasanz , beter gekend als de zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar.

Het klooster werd betrokken op 14 juni 1906 en vier dagen later samen met de school gewijd door de heer Prelaat Lahaise. Het klooster kreeg de naam "In Sint Salvator" en werd onder bescherming gesteld van het Kind Jezus van Praag.
De school bestond toen uit twee klassen op het gelijkvloers (voor 128 kinderen) en een werkhuis voor jonge meisjes vanaf 12 jaar op de eerste verdieping. Het werkhuis werd in november geopend en maakte kantwerk voor de kantfabriek van de heer Legrand te Vilvoorde. Deze “huishoudschool” werd in 1929 met een lokaal en een grote keuken.
Op 20 mei 1943 werd de school gewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria.
In 1973 kwam er een fusie tot stand tussen de zuster- en gemeenteschool (Frans en Jozef Belstraat) tot Gemeentelijke Gemengde Basisschool.