Virtueel Museum Grimbergen

Roelants Marcel, gesneuveld in 40-45
 


Roelants Marcel

Grimbergen, 21 janruari 1912 - Veldwezelt, 10 mei 1940

Marcel was soldaat bij het 18st Linieregiment, lid vn de Bond van 't Heilig Hart van de parochiale B.J.B. afdeling van Sint Ceciliakoor.


 

 

 


Marcel Roelants